تیز – زبل همدان استقلال استقلال منصوریان

تیز – زبل: همدان استقلال استقلال منصوریان علیرضا منصوریان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی رمزگشایی مولکولی که موجب کشسانی بافت ها می شود

گروهی از محققان جهت نخستین بار موفق شدند مولکولی را رمزگشایی کنند که موجب خاصیت کشسانی بافت های زنده می شود و به محققان در درمان امراض کمک می کند. 

رمزگشایی مولکولی که موجب کشسانی بافت ها می شود

رمزگشایی مولکولی که موجب کشسانی بافت ها می شود

عبارات مهم : محققان

گروهی از محققان جهت نخستین بار موفق شدند مولکولی را رمزگشایی کنند که موجب خاصیت کشسانی بافت های زنده می شود و به محققان در درمان امراض کمک می کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، بافت های زنده در نتیجه برخورداری از یک مولکول پروتیین به نام ‘تروپوالاستین’ دارای خاصیت کشسانی هستند که در نتیجه می توانند در طول عمر خود منبسط و منقبض شوند، کشش یابند و خم شوند.

این مولکول به میزان قابل توجهی می تواند تا هشت برابر طول خود کش یابد و هر لحظه به اندازه مهم خود بازگردد.

رمزگشایی مولکولی که موجب کشسانی بافت ها می شود

اکنون محققان جهت نخستین بار ساختار مولکولی این مولکول پیچیده را رمز گشایی کردند.

تروپوالاستین، مولکول پیشرو ‘الاستین’ است که به همراه ساختارهایی به نام microfibrils جهت خاصیت کشسانی بافت هایی از جمله پوست، ریه ها و رگ های خونی مهم هست. ولی این مولکول پیچیده و از 698 آمینواسید به صورت متوالی ساخته می شود و پر از مناطق ناسازگار هست؛ بنابراین مشخص کردن ساختار آن چالش بزرگی جهت علم بوده است.

گروهی از محققان جهت نخستین بار موفق شدند مولکولی را رمزگشایی کنند که موجب خاصیت کشسانی بافت های زنده می شود و به محققان در درمان امراض کمک می کند. 

بر این اساس، گروهی از محققان ام.آی.تی با همکاری محققان دانشگاه سیدنی و دانشگاه ماساچوست با استفاده از ترکیبی از مدل سازی مولکولی و مشاهدات تجربی، تصویری اتم به اتم از ساختار این مولکول ساختند.

آنها خاطرنشان کردند: از آنجا که تروپوالاستین بسیار بزرگ، بی نظم و پویا هست، روش های سنتی تعیین شاخصه ها جهت رمزگشایی این مولکول ناکافی هست. ولی ترکیب مدل سازی کامپیوتری و مشاهدات تجربی که در این مطالعه به کار برده شد، اجازه داد که ساختمان کاملا اتمی این مولکول را آینده نگری کنند.

این مطالعه نشان داد که بعضی جهش های متفاوت مولد بیماری در یک ژن که تشکیل تروپوالاستین را کنترل می کند، موجب عوض کردن در مشکل و تصویر العمل هایی پویایی این مولکول می شود، اطلاعاتی که می تواند در نهایت به طراحی درمان ها یا کارها مقابله ای جهت این اوضاع ها کمک کند.

رمزگشایی مولکولی که موجب کشسانی بافت ها می شود

محققان خاطرنشان کردند که آشنایی ساختار این مولکول نه تنها در زمینه بیماری مهم است بلکه آنها را قادر می سازد تا دانش حاصل از این ماده زیستی را نیز جهت پلیمرهای مصنوعی که جهت تامین بعضی نیازهای مهندسی طراحی می شوند، تعبیر کنند.

نتایج این مطالعه هفته جاری در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد.

گروهی از محققان جهت نخستین بار موفق شدند مولکولی را رمزگشایی کنند که موجب خاصیت کشسانی بافت های زنده می شود و به محققان در درمان امراض کمک می کند. 

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs